lauantai 28. huhtikuuta 2018

Historiaa silmästä silmään

Kiikkerän kansallisen itsetuntomme vakauttaminen edellyttää luopumista vaikenemisen ja peittelyn perinteestä ja historian katsomista silmästä silmään. Siksi kaikki puheet siitä, että sadan vuoden takaiset tapahtumat olisi jo syytä unohtaa ja siirtyä eteenpäin, ovat kyseenalaisia. Jos kulkee eteenpäin vilkaisemattakaan taakse, kompastuu juuri niihin esteisiin, jotka olisi voinut kiertää.

Tänään on kulunut tasan sata vuotta sisällissodan viimeisen merkittävän taistelun päättymisestä, Viipurin valtauksesta punaisilta. Saksalaiset sotajoukot saartoivat Viipuria idästä ja pohjoisesta, valkokaarti lännestä, ja kaupungin puolustus murtui aamuyöllä 29. huhtikuuta 1918. 

Samana maanantai-iltapäivänä valloittajat toimeenpanivat Viipurissa massateurastuksen, kun 200 ulkomaalaista siviiliä ammuttiin kerralla Pyhän Annan kruununlinnakkeen valleilla, mistä tarkemmin täällä (Wikipedia). Kyseessä oli puhdasverinen etninen puhdistus, jota jatkettiin monen päivän ajan. Teloitusten vastuulliset tuomittaisiin nykypäivänä elinikäiseen vankeuteen Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, ja jo tuolloin se rikkoi räikeästi Haagin 1907 sopimustavastaan. Mutta koska tuon kiusallisen pikku vahingoksinimitetyn tapauksen – yhteensä vähintään 360 viatonta kaupunkilaista teloitettiin – tutkinnat jätettiin sikseen ja asiasta päätettiin vaieta, ensimmäinen julkinen maininta siitä löytyy vasta 1960-luvun lopulta. Tapaus ei ole vieläkään yleisesti tunnettu, mikä tekee siitä tyyppiesimerkin sisällissodan synkistä varjoista.

Kirjoittaessani romaania Silmästä silmäänperehdyin arkistoihin perusteellisesti, ja mitä syvemmälle sadan vuoden takaiseen aineistoon kaivauduin, sitä hämmentävämmäksi vaikutelma kansamme identiteetin perusteista muuttui. Se vakaana ja luotettavana pidetty suomalaisuuden pohja, mihin meidät on opetettu ja kasvatettu murentui murheellisella tavalla sitä mukaa, kun pitkään piilotellut tosiasiat avautuivat. Viimeisen vuoden sisällä on julkaistu useita tutkimuksia ja artikkeleita, joissa noita aiemmin vaiettuja seikkoja on kiitettävästi nostettu esiin, ja vaikenemisen laajuus on vasta viime aikoina paljastunut tyrmistyttäväksi. 

Suomen kansallinen historia on kirjoitettu ehyeksi sankaritarinaksi valikoiden ja totuutta väkivaltaisestikin muovaillen, jättämällä olennaisia asioita kertomatta ja nostamalla kertomukseen epäolennaisuuksia – myös suoranaisia valheita. Tutkimusmatka maamme historian varjoihin on ollut valaiseva, mutta raskas ja masentava, monet sankareiksi nostetut ovat osoittautuneet todellisuudessa tekopyhiksi barbaareiksi. Nuo sankarit ovat poikkeuksetta edustaneet sisällissodan voittajia, sillä punaisen puolen barbaarit on huolellisesti demonisoitu – ja useimmat heistä teloitettu. 

Sisällissodan hävinnyt osapuoli sai kärsiä rangaistuksensa ankarimman kautta – niin ankaran, että monet ulkovallat kieltäytyivät tunnustamasta Suomen itsenäisyyttä ennen kuin noissa Euroopan ensimmäisissä keskitysleireissä teurastuksia, kidutuksia ja barbariaa hillittäisiin. Valtionhoitaja P. E. Svinhufvud– myöhemmin maan presidentti – joutui siksi lieventämään hävinneiden rangaistuksia, mutta määräsi virkatoimensa viimeisinä päivinä täyden syytesuojan arviolta 8000 valkoiselle sotarikoksiin, laittomiin teloituksiin ja ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneelle, mm. omalle pojalleen, joka oli osallistunut hirmutekoihin Hennalan keskitysleirissäyhdessä Hans Kalminja Lauri TahkoPihkalankanssa – miesten, joita on pidetty kansallissankareina. Nähdäkseni juuri tuo syytesuoja on ollut hävinneille keskeinen katkeruuden lähde sen lisäksi, että virallinen Suomi vaikeni pitkään heidän kohtalostaan. Vasta Väinö Linnan romaanit lähes puoli vuosisataa myöhemmin raottivat ovea tuohon historian pimennettyyn kammariin. 

Ainakin 1970-luvulle asti suomalainen identiteetti taottiin koululaisten ja vanhempienkin kansalaisten kalloihin voittajan eetoksella: vaikka olimme hävinneet tuon vuosisadan sodat Lapin sotaa lukuun ottamatta, pitäisi silti esiintyä voittajina. Kun ikävä totuus kuitenkin oli tiedossa, kansallisen olemassaolomme perusta rakennettiin sen vastakohdalla, hylkäämällä tosiasiat. Tuota perinnettä vaalitaan edelleenkin, vaikka muissa yhteyksissä vastaavaa kollektiivista itsepetosta kutsutaan uskonnolliseksi fundamentalismiksi.  

Jopa keittiösosiaalipsykologi pystyy vaivatta päättelemään, että nyky-Suomen kärkisija maailman koulu- ja työpaikkakiusaamisen arveluttavassa kilvassa juontuu ajalta, kun kansallemme kädestä pitäen opetettiin, että voittajan sopii kohdella häviäjää kuinka kaltoin hyvänsä ilman pelkoa kantelusta ja ilmiannosta, rangaistuksesta puhumattakaan. Maahanmuuttajien diskriminoinnissa on samoja piirteitä: monet varsinkin itse heikossa yhteiskunnallisessa asemassa elävät katsovat oikeudekseen syrjiä omasta mielestään alempiarvoisia. Koston kierre elää ja voi maassamme luvattoman hyvin – vieläkin monet pitävät sen katkaisuyrityksiä kukkahattuiluna, joka koetaan uhkaksi miehuullisuudelle.

Jopa suomalaisten paljon puhuttu voittamisen vaikeus saattaa hyvinkin olla seurausta tuosta täydellisestä käsitesekaannuksesta, kun häviämisen on ymmärretty itse asiassa merkitsevän voittoa. Se konkretisoituu esim. joukkueurheilussa – varsinkin ruotsalaisten kanssa, joiden kansallisella itsetunnolla ei vastaavia rasitteita ole. Tuo epäsuhta näkyy kuitenkin tasoittuvan nuoremmissa ikäluokissa.

Kansalliseen minuuteemme on sulautettu sekä häviäjän alistettu nöyryys että voittajapuolen tukahdutettu syyllisyys ja häpeä, jotka on kiepautettu isänmaalliseksi sankaruudeksi. Tuo absurdi ja ristiriitainen sommitelma jähmetettiin aikanaan sellaiseksi mielenlaaduksi, joka elää voimakkaasti meissä kaikissa vielä nykypäivänä. 

Uusimman romaanini olen kirjoittanut sekä kummankin osapuolen että monen muunkin näkökulmasta. Möyhennän siinä laajasti maaperää, josta on versonut suomalainen olemus – kansankielellä kansanluonne– ja myös se ominaispiirre, joka on Suomessa ollut myöhempien aikojen konsensuksen takana. Romaanista Silmästä silmäänenemmän täällä.

tiistai 6. kesäkuuta 2017

Mikä ihmeen populismi?

Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) on tehnyt tutkimuksen aiheenaan populismi. Yksityiskohdat voi jokainen tsekata ilinkistä mutta pääsanoma hahmottuu siitä selkeänä: nykyhallinnon kritiikki on populismia, poliittisen ja taloudellisen eliitin toiminnan arvostelu on populismia, maahanmuuttopolitiikan kritiikki on populismia, globalisaatiokritiikki on populismia, taloudellisen eriarvoisuuden vastustaminen on populismia, EU-kritiikki on populismia, yhteisvaluutan arvostelu on populismia jne jne.

Yksi kuvaava detalji: ”Puoluekannoittain tarkasteltuna populismi puhuttelee etenkin perussuomalaisia äänestäviä, mutta vähemmän kokoomusta äänestäviä. SDP:tä, vasemmistoliittoa ja vihreitä äänestävät ovat keskimääräistä taipuvaisempia egalitaristiseen populismiin

Summa summarum: lähes kaikki, mikä on vastoin tutkimuksen teettäjän kapeaa ja oikeistolaista maailmankuvaa, leimataan tutkimuksessa populismiksi.

Tutkimus jakaa populisminsa nationalistiseen ja ”egalitaristiseen” alaosastoon. Nationalistisella tarkoitetaan kansallismielisiä, siis mm. maahanmuuttoon mutta myös globalisaatioon ja EU:iin kriittisesti suhtautuvia, egalitaristisella taas yhteiskunnallista tasa-arvoa ajavia. Tutkimus antaa ymmärtää, että nähtävästi valtaosa kansasta kannattaa populistisia ”ääriliikkeitä”, mikäli kyselyn mutkat suoristavista ja tarkoitushakuisista kysymyksenasetteluista jotain on tulkittavissa. No, toki tutkimuksessa hienoviritteisempiäkin tulkintoja löytyy, mutta pääsanoma on selkeä: me (EVA ja kaltaisensa) olemme yhteiskuntaa rakentava ainesosa ja te, valtaosa suomalaisista, tyhmiä ajopuita, joita kaikenlaiset helppoheikit ohjailevat mennen tullen. Itse kutsuisin tuota asennetta elitistiseksi, ellei sana ”eliittikin” olisi sortumaisillaan pahis-terminologiaan.

Populismi on viime aikoina liittynyt seuraan, jossa yhdellä sanalla tai käsitteellä halutaan ilmaista hyvä tai paha, ja typerimmillään asiat henkilöidään hyviksiksi ja pahiksiksi – kunnon James Bond -leffojen tapaan. Muita vastaavia halki-poikki-pinoon -ilmaisuja ovat mm. vapaus, demokratia ja totuus, kaikki erittäin suhteellisia käsitteitä, mutta ne on valjastettu kuvaamaan nykymaailmassa kaikkea mahdollista hyvää. Sitten on tietysti kaikenlaisia pahiksia, kuten Trump, Putin, Al-Assad tai vaikka ISIS, Al-Quaida jne, joiden niskaan on helppo sälyttää maailman pahuus – ja kuitata kaikki ongelmat sillä tavalla suit sait. Lisäksi on tätä orwellilaista newspeakia, jonka tarkoitus on lieventää, kääntää päinvastaiseksi tai hämärtää itse asian sisältö: on "haastetta", "egalitarismia", "kilpalukykyä", "valinnanvapautta", työttömien ”aktivointia”, "yhteistoiminta"neuvotteluja ja palkkojen "tarkistuksia" yms hömppää.

Koska olen parantumaton mediakriitikko, sälytän yksinkertaistavan populismin (!!) synnin median niskaan silläkin uhalla, että median kritisointi koetaan nykyään kerettiläiseksi ja vanhanaikaiseksi populismiksi (!!)  – ainakin median useimpien toimijoiden mielestä. En toki vaikkapa ISISin pahuutta kiistä, mutta jopa senkin toiminnalla on syynsä, joka ei mediaa kiinnosta pätkääkään, koska sitä kiinnostaa vain tulipalo, ei palontorjunta, joka on tylsää ja kallista. Villisti roihuava tulipalo sen sijaan on jännää ja ennen kaikkea se on näyttävää ja siksi se myy. Pahoittelen taipumustani liekehtivien vertauskuvien käyttöön, mutta jatkanpa silti populistisella polullani: medialle on paljon tuottoisampaa antaa talon palaa, jopa sytyttää se itse, kuin ehkäistä paloa tai edes tunnistaa sen syttymissyytä.

Kaiken kaikkiaan tässä tarinoiden (viis siitä onko niillä totuuspohjaa) kyllästämässä maailmassa EVAn tuore tutkimus rakentaa osaltaan suurta yhteistä satuamme, ehyttä, kokonaista ja särötöntä maailmankuvaa, ja edellyttää meidän kaikkien riemurinnoin yhtyvän siihen, koska se on tie, totuus ja elämä. Ellei populismi-termi olisi kärsinyt täydellistä inflaatiota, nimittäisin tuota elitististä (!) tutkimusta populismiksi. 

KIrjoitus on julkaistu myös täällätorstai 9. helmikuuta 2017

1984 meni jo

Jos vuonna 1984 olisi nähty torstain aamu-tv:n kaltainen haastattelu, jossa käsiteltiin kasvojentunnistusta markkinoinnin kohdentamistarkoituksessa, tuskin kukaan olisi uskonut silmiään ja korviaan. Varsinkin kun asiasta keskusteltiin tänä aamuna kuin näkkileivästä, itsestään selvänä ja luonnollisena ilmiönä – kansalaisen intimiteettisuojaa vain kevyesti sivuten. Sitä tietysti vakuutettiin noudatettavan…

Kyseessä on siis samankaltainen, mutta pidemmälle viety muunnelma sosiaalisen median ”algoritmeista”: robotti kerää tietoa meistä, jotta se sen jälkeen osaa kohdistaa ”räätälöityä” markkinointia havaintojensa mukaisesti. Kaupalliset toimijat havainnoivat kasvojamme ja ulkomuotoamme ja analysoivat, mihin heikkouteemme kannattaa iskeä. Prosessissa hyödynnetään kaikkea mahdollista psykologian ja neurologian tieteellistä tietoa. Ja kun henkilön tarve saadaan hahmotettua, nimenomaan tuon selvitetyn tarpeen tyydytystä tarjotaan välittömästi – maksusta tietenkin.

Vanhana homekorvana, joka ei ymmärrä maailmanmenosta mitään, esitän siitä huolimatta huolestukseni, tuohtumukseni, myös raivoni tätä kehitystä kohtaan: niin moni meistä on valmis suostumaan totalitarismiin – vapaaehtoisesti.

No niin, nyt tämän foliohatun horinoiden lukemisen voikin lopettaa. Tai jos haluaa tietää, miten niin totalitarismiin, me kun elämme vapaassa maassa ja maailmassa ja teemme päätöksemme itse, niin kehotan jatkamaan.

George Orwell kirjoitti vuonna 1948 dystopian (=utopian vastakohta) nimeltä 1984Se oli selvästi saanut innoituksensa Stalinin Neuvostoliitosta ja muista sosialismin nimissä toimivista valtioista. Romaanissa myyttinen Big Brother valvoo kansaa Totuusministeriöstä käsin ja kaikessa kommunikoinnissa vallitsee newspeak, uuskieli, joka tähtää vallan pysyvyyteen totuudesta piittaamatta (hilpeä sivuhuomio: juuri parastaikaa kuulen radiosta ministeri Jussi Niinistön newspeakia aiheena puolustusvoimissa paljastuneet laittomuudet, joita ei kuulemma ole voinut tapahtua, koska se olisi ollut laitonta).

Toisen, mielestäni tähän aikaan 1984:ää paremmin istuvan dystopian kirjoitti Aldous Huxley jo aiemmin, 1932. Sen nimi on Uljas uusi maailma. Siinä – toisin kuin Orwellin teoksessa – ”me teemme sen itse”, toisin sanoen antaudumme vapaaehtoisesti manipuloituina kulutusyhteiskunnalle, suuryrityksille ja liikepankeille. Sana Ford on muuttunut adjektiiviksi, synonyymiksi kaikelle positiiviselle, ja T-Fordin valmistumisvuosi 1908 on ajanlaskun alku, ts. romaani on kirjoitettu vuonna 24 jälkeen Fordin, mutta kirjan tapahtumat sijoittuvat fiktiiviseen vuoteen 632 jF. Hupaisana yksityiskohtana kirjassa on kansalle tarjottava mielialalääke nimeltään Soma (ei ihan Some), joka pitää ihmiset tyytyväisinä ja johon koko kansakunta on addiktoitu.

Omalla keittiösosiaalipsykologin ammattipätevyydelläni näen Huxleyn teoksen toteutuneen monilta osin ainakin useimmissa länsimaissa jo nyt, 109 jF. Mutta tämänaamuiset isovelivisiot viittaavat seuraavaan vaiheeseen: Orwelliin. Tiedossa näkyy olevan Huxleyn ja Orwellin visioiden hybridi: todellisuuspakoamme tullaan vielä nykyisestäkin kiihdyttämään. Todellisuuspaolla viittaan siihen fiktiiviseksi muodostuneeseen todellisuuteen, jossa meidät käytännöllisesti katsoen on pakotettu elämään. Jotkut ovat jo inflaation kärsineesti kutsuneet sitä totuuden jälkeiseksi ajaksi.

Se taas on sen verran laaja filosofis-poliittinen kysymys, että taidanpa kirjoittaa siitä erikseen.

Teksti on julkaistu myös täällä.

perjantai 18. marraskuuta 2016

Kiire pöyristymään

Pöyristyminen on päivän ilmiö, vaikka on sitä osattu pöyristyä ja mielensäpahoittaa ennenkin: essonbaareissa meuhkattiin, mutta essonbaareihin se meuhka usein jäi. Sen sijaan nämä nykyajan pöyristymisriekkujaiset ovat alkaneet vallata yleistä mielipidettä ja ne tukkivat jo ilkeästi somen asiakeskusteluita. Somen hektisyys ohittaa harkinnan, ja monella on valtava kiire ja tarve pöyristyä kaikesta mahdollisesta paljon ennen kuin faktoista tiedetään edes alkeita. Myönnän auliisti itsekin ajoittain yhtyväni trendinmukaisiin paheksuntakuoroihin, mitä paheksun jyrkästi.

Pöyristyessä ei usein ole paljonkaan väliä asialla vaan sillä, kuka asian esittää. Kun Donald Trump tai Jussi Halla-aho tai Paavo Väyrynen avaa suunsa, aivan kaiken sanotun on oltava väärin ja valikoitua fanijoukkoa lukuun ottamatta suomalainen mielipide asemoituu sitä kaikkea vastaan. Kun ulkoministeri avaa suunsa, kaikki mitä hän sanoo on oikein useimpien perussuomalaisten mielestä – ja muiden mielestä se kaikki on väärin. Kun yhtäkkisen massiivisen maahanmuuton aiheuttamista ongelmista puhutaan, puhujasta tehdään rasisti, eikä mitään hänen argumenttiaan kuunnella vastapuolella, ja kun toisaalla joku ei halua jättää pakolaisia pakkaseen kuolemaan, hän onkin suvakki ja isänmaanpetturi, eikä vastapuoli kuuntele mitään hänen argumenttiaan. Se, joka sanoo Suomessa ääneen faktan, mistä muissa länsimaissa kyllä puhutaan, sen, että Krimin asukkaat haluavat mieluummin kuulua korruptoituneeseen Venäjään kuin umpikorruptoituneeseen Ukrainaan, tuomitaan Kremlin trolliksi, mikä tarkoittaa samalla, että mitään mitä hän sanoo, ei voi/saa ottaa tosissaan. Joka kritisoi äskeisissä USAn vaaleissa Clintonia, leimattiin persuksi ja trumpetiksi. Ja niin edespäin. Pelkkää mustaa ja valkoista, ei edes harmaata näkyvissä – eikä varmasti värejä. Korostan jälleen, etteivät kaikki värisävyt omassa paletissanikaan toisinaan viihdy, mikä on erinomaisen pöyristyttävää.

Tiedotusvälineet kilpailevat siitä, mikä niistä ehtii pöyristyä ja pöyristyttää yleisönsä ensimmäisenä. Media ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti aloittanut tätä muna-vai-kana -piirileikkiä, vaan se haistaa maksavan yleisön mielihalut ja reagoi kärkkäästi niihin – siis rahaan. Erillisiä pöyristymisen aiheita media on syöttänyt usein, aina ”paskaduuni”-termipaheksunnasta (YLE) ja hihamerkki”kohusta” (TS) hampurilaiseensyljentähaavetwiittiin (IL), viime aikoina melkein päivittäin. Ja halvaksihan se tulee siteerata ja levittää pöyristystä eteenpäin. Pikapöyristystapauksissa järkipuhe seuraa vasta kun pöly on laskeutunut – kun ns. maito on jo kaatunut, ja silloin ensipöyristys on jäänyt useille tosiasiaksi. Totuus kun koetaan nykypäivänä sitä todemmaksi, mitä paremmin se menee kaupaksi. Pikavoittoja jahdatessaan median kannattaa ylläpitää yleistä pöyristystä niin kauan kuin siitä on rahaa tahkottavissa, ja niin se todellakin tekee. Ja tuota pöyristyssampoa kutsutaan tiedotusvälineistöksi…

Tyynnyttääkseni tässä kohtaa median toimijoiden pöyristystä lienee turvallisinta lisätä se itsestäänselvyys, että toki valtamediasta muutakin löytyy kuin pelkkää paheksunnan lietsontaa.

Pöyristelyn ydinluu löytyy siitä katoavasta yhtenäiskulttuurista, jossa roikutaan vaikka väkisin mieluummin kuin että tosiasia tunnustettaisiin. Kun some siirtää tiedonvälityksen monopolia medialta kaikelle kansalle, valtamedia takertuu vanhan yhtenäiskulttuurin vaalimiseen ja vetoaa pyhän yksimielisyyden tarpeeseen pyrkimällä sanelemaan, mitä kansan tulisi ajatella – esimerkiksi Natosta, EU:sta, eurosta, Venäjästä, Ukrainasta, vapaudesta, demokratiasta – ja totuudesta. Sellainen ei koskaan pääty hyvin, koska kasvava osuus kansasta erkaantuu aina tahoista, jotka nostavat itsensä sen yläpuolelle. Ja koska kriisiytynyt valtamedia on hätäpäissään luopunut perustehtävästään, vallan vahtikoiruudesta, se tulee kohottaneeksi itsensä eliittiin, jolle käy niin kuin eliiteille lopulta käy. Valtiaiden kanssa samoihin salonkeihin vetäydyttyään valtamedia väistämättä aikaansaa raisuja vastareaktioita, jotka johtavat mediaa nyt kovasti pöyristyttäviin brexit-, trump-, le pen- ja mv-lehti -tyyppisiin osoituksiin kansalaisten kyllästymisestä eliitin ylenkatseeseen.

Yhtenäistä Suomea ei ole eikä sitä ole koskaan ollutkaan, saati yhtenäistä Eurooppaa tai yhteisiä länsimaisia arvoja. Virallisten tahojen ja niiden hännystelijöiden vaalima konsensusaate on ja on aina ollut uskontoa ja illuusiota, jota on pitkään pidetty tekohengityksellä elossa.

On vihdoin aika irrottaa letkut. Vasta sen jälkeen suomalainen keskustelukulttuuri voi vapautua sivistysmaiden tasolle.

Tämä kirjoitus on julkaistu myös täällä

sunnuntai 26. kesäkuuta 2016

Tekeekö Skotlanti Krimit?

Skotlanti aikoo järjestää uuden kansanäänestyksen loikatakseen Britanniasta EU:n alaisuuteen. Mikäs siinä. Britannian nykyiset valtiaat suhtautuvat tosin nihkeästi hankkeeseen, ja ovat kenties aikeissa kieltää kansanäänestyksen, koska sellainen juuri äskettäin pidettiin. Skotlannissa taas vedotaan muuttuneeseen tilanteeseen, ja kansanäänestys uhataan pitää Britannian kiellosta huolimatta.

Vuonna 2014 Ukrainan Kiovassa tehtiin vallankaappaus, ja uudet valtiaat halusivat siirtyä Venäjän vaikutusvallan alaisuudesta EU:n vaikutuksen alaisuuteen. Mutta heidän politiikkansa ei miellyttänyt osaa ukrainalaisia, mm. kolkassa nimeltä Krimin niemimaa. Krimillä järjestettiin kansanäänestys, jota Ukraina ja länsivallat pitivät laittomana, mihin lakiin siinä ikinä viitataankaan. Noissa vaaleissa murskaenemmistö halusi siirtyä Venäjän alaisuuteen, ja myöhemmin länsimaistenkin tutkimusten mukaan vaalitulos heijasti melko täydellisesti krimiläisten kantoja. Suomessa valtamedia ei ole vaivautunut pukahtamaankaan tästä, vaikka muualla länsimaissa asiasta on informoitu.

Koska Skotlanti haluaa nähtävästi vaihtaa isäntäänsä (ei ilmeisesti kuitenkaan niin yksimielisesti kuin Krim), herää mielenkiintoinen kysymys siitä, miten EU, Suomen valtiaat ja valtamedia reagoivat tuohon loikkaushankkeeseen. Jos Britannia pyrkisi kieltämään skotlantilaisilta kansanäänestyksen, mutta se järjestettäisiin silti, pidettäisiinkö sitäkin ”laittomana”? Innolla odottelemme nyt, reagoiko valtamedia Skotlantiin samalla tavoin kuin Krimiin.

Jos valtamedia toimisi edes alkeellisen loogisesti, Skotlannin hanke tuomittaisiin jyrkästi aasta aameneen, samoin EU, jonka tulkittaisiin kaappaavan Skotlannin Britannialta.

Tuota kykyä loogisuuteen sopii epäillä. Oma ennustukseni on päinvastoin se, että Suomen valtamedian sopulilauma rynnäköi pidäkkeettä puolustamaan Skotlannin kansan itsemääräämisoikeutta – täysin päinvastoin kuin krimiläisten.

Taustalinkkejä:Tämä kirjoitus on julkaistu myös täällä.

torstai 2. kesäkuuta 2016

Suomettumisen uusi tuleminen

Suomettuminen elää ja voi hyvin, vaikka muotoaan ja suuntaansa muuttaneena. Erikoistoimittaja Pekka Ervasti kutsui nykyilmiötä nimellä suomettuminen 2.0 juuri ennen poistumistaan/potkujaan Ylestä.

Finnlandisierung oli saksalaisten pilkkanimitys itsesensuurille ja nöyristelylle, aikanaan tietysti suhteessa Neuvostoliittoon. Suomessa varottiin sanomisia toisessa maailmansodassa hävinneinä, mitä Neuvostoliittoon tuli, ja ylivarovaisuus sai toisinaan säälittäviä ja naurettaviakin matelun piirteitä. Suomi on aina elänyt voimakkaasti kaksinaismoralismin aikaa: sotien jälkeen kouluopetus oli pääasiassa äärioikeistolaista, esivallalla, armeijalla ja kirkolla oli vahva niskalenkki kansasta, ja CIA rahoitti jopa demareita, mutta samaan aikaan maassa näyteltiin kuitenkin näytelmää, jossa melkein kaikki tiesivät näyttelevänsä. Repliikit olivat valmiiksi kirjoitettuna, improvisointi oli tiukasti rajattua, kulissit olivat kauniit ja koristeelliset. Tätä näytelmää käytiin sodan voittaneen suurvallan mielistelemiseksi, ja epäilemättä moni naapurimaassakin tiesi näyttelevänsä tuossa massiivisessa teatterissa.

Kun Neuvostoliitto hajosi, Suomi oli hetkellisesti vaarassa suistua suomettumattomuuden tilaan, mutta uusi suomettumisen suunta löytyi ennen pitkää. Maan valtamedia teki keskinäisen sopimuksen propagandasta suomettumisen jatkamiseksi toiseen ilmansuuntaan. Lehtimoguli Aatos Erkon johdolla median hanke onnistui, ja pohja Finnlandisierung 2.0:lle saatiin luotua 1994.

Uussuomettumisen koristeellisina kulisseina toimivat ja sen käsikirjoituksen repliikeissä toistuvat ennen muuta vapaus ja itsenäisyys, mutta päin vastoin kuin vanhasuomettumisen aikana, tämä näytelmä puree kansalaisiin paljon tehokkaammin, ja moni kuvitteleekin sitä tosielämäksi – toisin kuin neuvostoteatterin aikoihin, jolloin pukuhuoneissa ja lämpiöissä puhuttiin avoimesti ja yleisesti ihan toista kuin näyttämöllä. Enää ei, nykyään joutuu kuiskimaan nurkissa, jos yhteiskuntakelpoisuutta kaipaa.

Valtamedian toimintatapa jatkoi vanhaa perinnettä uusissa kuoseissa: kun itänaapuria yhtäkkiä saikin pilkata ja roimia ihan julkisesti, mielistelyn suuntaa käännettiin 180 astetta. Ja kun internet mullisti tiedotusmaailman totaalisesti, perinteinen valtamedia käpertyi kilpikonnapuolustukseen: kilpailu on ollut veristä, ja taloudellisista syistä kalleimmat osaset on jo tehokkaasti poistettu, tutkiva journalismi ensimmäisenä. Lisäksi lyhytnäköinen talousajattelu on karsinut kritiikkiä tuttua ja turvallista suomettumista (2.0) kohtaan, sillä senkin alhainen kustannus-hyöty -suhde vaikeuttaa median kilpailukykyä – rahasta. Rahaa heruu mediataloon silloin, kun asioista kerrotaan maksajaa miellyttävällä tavalla, oli maksaja sitten kuluttaja suoraan tai mainostajan välityksellä. Silloin tosiasioilla ei ole niin väliä, koska totuudesta on tullut sitä todempaa, mitä paremmin se menee kaupaksi.

Mikä on ollut median selviytymisstrategia maksajan miellyttämiseksi? Ratkaisuksi yritetään kansan tiukkaa sitomista länteen kaikilla tasoilla, mikä tarkoittaa mm. kansalaisiin istutettavaa määrättömän kuluttamisen ilosanomaa. Kun vanhasuomettumisen aikakautena säästäminen vielä oli hyve, uussuomettumisen aikana yllytetään törsäämään. Tolkuttoman kuluttamisen ja hemmottelun (joka sekin on käännetty paheesta hyveeksi) toitotetaan merkitsevän itsemääräämisoikeutta ja vapautta – kilpailukyvyn nimellä. Ikuinen talouskasvu tiedetään aivan hyvin mahdottomaksi, mutta siihen kannustetaan nyt kaikin uussuomettumisen keinoin.


Sitä, että jokin todistettavasti ei ole totta mutta siihen uskotaan silti, kutsutaan uskonnoksi. Siksi voi hyvällä syyllä todeta, että suomettumisen nykysuunnan määrittelee taloususkonto.

Tämä teksti on julkaistu myös täällä


tiistai 8. maaliskuuta 2016

Luotettavasta mediasta

Mitä taannoisesta päätoimittajien julkilausumasta pitäisi ajatella? Se on lanseerattu milloin valemedian vastaiseksi, milloin omien toimittajien suojelemiseksi, mitkä ovat ihan relevantteja syitä tällaiseen julkaisuun. Sitten tulee mutta, ja kun asiaa kaivaa syvemmältä, se mutta kasvaa yhä suuremmaksi.

Mitä laajemmin mediaa seuraa, siis koti- ja ulkomaista, sitä kafkamaisempana suomalainen tiedotusympäristö näyttäytyy. Kafkamaisuus tuntuu siinä pyhässä yksimielisyydessä, minkä valtamedia yleisölleen oikeana tietona ja säällisenä ajattelumallina lanseeraa. Ja myös siinä innokkuudessa kiistää kaikki tämä – esim. kyseenalaistamalla koko valtamedian olemassaolo. Minusta valtamedia-termi on tänä aikana täsmällinen nimitys, niin samansuuntaisesti taloudellisten ja poliittisten valtiaiden kanssa isoimmat viestimet nykyään kulkevat. Poikkeuksia toki on nähtävissä, mutta niin heikosti, että ne vain vahvistavat säännön. Valtamedia ei koskaan salli näyteikkunassaan mitään, mikä poikkeaisi poliittisen korrektiuden tieltä. Kriittinen ääni kuuluu marginaalisesti sivulauseissa ja sisäsivujen uumenissa, mistä on tehtävä johtopäätös, että valtamedia laiminlyö aktiivisesti päätehtäväänsä: vallan vahtikoiruutta.


Moniarvoinen viestintä ja sananvapaus sallivat erilaiset mielipiteet.” 

Tämä on mielenkiintoinen lause, sillä jokainen suomalaista mediaa tunteva tietää, että valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä ei useinkaan sallita, tai ne leimataan surutta törkypuheeksi. En tietenkään väitä etteikö oikeaa törkypuhetta esiintyisi paljonkin, mutta sen varjolla valtamedia kuitenkin näkyy hyljeksivän varsin laajaa kirjoa ”erilaista” ajattelua.

Sitoudumme oikeisiin tietoihin perustuvaan ja merkitykselliseen journalismiin. Kun tietoja pyritään tahallisesti hämärtämään tai vääristelemään, puutumme siihen omissa medioissamme.

Tämä ei pidä paikkansa, minkä pystyy kuka tahansa mediaa laajasti seuraava toteamaan. Päinvastoin, kun samanmielinen media kertoo muunneltua totuutta, siihen tartutaan hanakasti lainaten, koska niin omat kädet kuvitellaan pidetyiksi puhtaina. Usein vääristyneen uutisen alkuperää ei ole edes mahdollista selvittää sen jälkeen kun ”kaikki” sen tietävät.

“Aiomme vastaisuudessakin olla demokratian ja sananvapauden tukipilareita...”

Otan tämän lupauksen ilolla vastaan, vaikka -kin-päätettä en lauseessa ymmärrä.

“Eettisesti kestäviin periaatteisiin sitoutuneen ammattimedian tehtävä on vaikeinakin aikoina kirkas.”

Tästä on vaikea olla toista mieltä. Tällainen uusi linja ja näkemys on näinä vaikeina aikoina valtamedialta erittäin tervetullut.

Leikki leikkinä, mutta missä asioissa valtamedia (oivallinen nimi muuten) sitten vaatii ”konsensusta” – mikä tarkoittaa toisinajattelijoiden alistumista yksisuuntaiseen ajatteluun?

Ennen kaikkea EU-asioissa, yhteisvaluutassa, makkinataloudessa, Suomen Venäjä-suhteissa – ulkopolitiikassa pidetään itsestään selvänä että Venäjä on paha, USA pääasiassa hyvä, vaikka onkin kuriton pohjalta pojat ovat poikia, Israel hyvä, Iran paha, Ukraina hyvä, Venäjä paha, Syyrian hallitus paha, kapinalliset hyvä – tai ei ihan kaikki, jne jne. Suomen Natoon liittymisen suhteen valtamedia tepsuttaa varovasti kuin heikoilla jäillä, sillä se on lanseeraamassa myönteistä suhtautumista asiaan, jota kansan enemmistö vastustaa. Valtamedian tavoitteista Naton(kaan) suhteen ei ole epäselvyyttä. Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, tulee mediakritiikki, nimenomaan valtamedian – ja varsinkin kyseessä olevan viestimen kritisointi.

MV-tyyppinen törkymedia ei ole vaihtoehto, sillä sellaisten toimintaperiaate on sama kuin kaupallisella valtamedialla, vain räikeämmällä volyymilla: mainostajia miellyttääkseen ne uutisoivat aiheista, jotka miellyttävät mainoksille alttiita kohderyhmiä, ja myös sillä tavoin. Kumpaankaan en siksi luottaisi sen enempää kuin muihinkaan autokauppiaisiin, vaikka autokauppiaitakin on moneen junaan…

Tämä kirjoitus on julkaistu myös täällä