lauantai 17. tammikuuta 2015

Je Suis tulee – oletko valmis?

Je Suis Charlie, näin vakuutellaan ympäri läntistä maailmaa. Onko Je Suis profeetta, jota ei saa pilkata? Jos sananvapaudesta on eri mieltä kuin Je Suis -lahko, joutuu tuskin ammutuksi, mutta länsimaiseen tapaan päätyy todennäköisesti eristetyksi ja saa terrorismin kannattajan leiman otsaan.

Olen ymmärtänyt, että Je Suis -lahkoa tunnustavat käsittävät sananvapauden niin, että satiirin, pilkan ja ivan kohteena pitää voida olla ihan kaikki – paitsi tietysti oma itse, oma uskonto tai oma maailmankatsomus. Puolustaessaan sananvapautta lahkon fundamentalistit ovat näet yllättävän valmiita sananvapauden jyrkkään rajoittamiseen Je Suis -profeetan pilkkaajilta. Satiiri ei nähtävästi saakaan ulottua kaikkiin profeettoihin.

Tarkoittaako tämä, että kaikki Je Suis -uskontoa tunnustavat vaativat hyviä tapoja ja kanssaihmisten arvoja kunnioittavien suut tukittaviksi? Ei toki, ja siksi Je Suis -fundamentalistien kaksinaamaisuutta ei pidä yleistää koskemaan kaikkia Je Suis -uskontoa tunnustavia.

Käsitettä sananvapaus käytetään äärimmäisen itsepetoksen välineenä. Vähän samaan tapaan kuin demokratiaa vaikkapa Korean, Saksan tai Kongon demokraattisissa tasavalloissa. Ja samaa sarjaa edustaa myös USAn demokratia, jonka veriset ristiretket ovat olleet käynnissä jo vuosikymmeniä. Vastaavia itsepetokseen soveltuvia ja siihen ahkerasti käytettyjä termejä ovat mm. totuus, vapaus ja hyvinvointi.

Je Suis täydentää oivallisesti tuota sarjaa, sehän tarkoittaa suomeksi Minä Olen, ja mikäpä sen oivallisempi ja tehokkaampi työkalu taloususkonnon ristiretkelle tänä aikana, jona itsekkyys ja ahneus on korotettu hyveiksi, ne ovat edellytys yhteiskunnassa menestymiseen, ja joihin valtiovaltaa ja oppositiota myöten kaikin keinoin muutenkin kannustetaan. Lähes kaikkien näiden itsepetoksen etäpesäkkeitä levittävien termien taustalla on näet raha, tavalla tai toisella. 

Taloususkonnon hiekoittamaa tietä pitkin me tallustelemme kohti Taivaan porttia. Ja siellä meidät vastaanottaa Raha Aurinkoinen, jonka oikealla puolella istuu hänen poikansa, meidän Vapahtajamme Je Suis.

Tämä kirjoitus on julkaistu myös täällä.